03 Kasım – 30 Kasım 2008

Karaca Sanat Galerisi, 2008–2009 sanat sezonundaki sergilerine Hülya Koçulu’nun “ANAMORPH / YENİDEN BİÇİMLENİŞ” adlı resim sergisiyle devam ediyor. Koçulu, 1986 yılında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne girdi. 1991’de Resim Bölümü Birincisi olarak mezun oldu. 1992 yılında Yüksek Lisans’tan kuramsal dersler alarak 1993’de sanat danışmanı olarak çalıştı. 1996 yılında kendi atölyesini kurarak, sanat eğitimi verdi. 1998’de UPSD Ankara şubesi kurucuları arasındaydı ve yönetim kurulunda görev aldı. 2005’de bu yana halen kendi atölyesinde genç sanatçı adayları ile eğitim vermeye ve çalışmalarına devam etmektedir. Sanatçının 2001’de “Amorf/lar” adlı sergisi hem Ankara hem de İstanbul Resim, Heykel Müzeleri’nde açılmıştır. 2002 yılında ise Ankara-Eylül Sanat Galerisi’nde “Sıyrıl/mak” konseptli sergisi yer almıştır. Atölye çalışmaları arasında ise; 1993-2007 “Fake-Wood” yerleştirme, “Bubinga” Heykel, “Tümülüs” Video-art, “Circul Midas” yerleştirme, “Yansıma/lar, leke/ler” video art, “Yaz/ıt lar” ve 2008 yılında ise “Somut Mevcudiyet” adlı sanat etkinlikleri bulunmaktadır.

Organizasyonları arasında ise; 1992’de San-Art etkinlikleri içinde galerilerin seçimi, 1993 Bosna-Hersek adına bir yaklaşım projesi, 1996 Habitat II etkinliği “öteki için” projesi ve 1999 Ankara Genç Sanat 2 “Karşılaşma-Müdahale” yer alıyor. Hülya Koçulu, 1990 yılında iki ayrı kurumun Başarı Ödülü’ne sahiptir: Marmara Üniversitesi “İki Yılda Bir Baskı” yarışması ve 24. DYO Geleneksel Resim Yarışması.

Karaca Sanat Galerisi’nde 30 Kasım’a kadar izlenecek olan sergisinde sanatçı tuval üzerine zift tekniğini denediği resimlerinde doğaya açılan gözden yaşamı, evreni ve bu bağlamda varoluşu sorguluyor. Kavramsal bir konuya geleneksel bir malzeme anlayışıyla uzun süreden beri izlediği doğadan bir yaşam sunuyor. Bu resimler bir doğa detayından öteye geçmektedir. Her biri yaşayan, nefes alan canlı birer organizmadır. Soyut dilin kıvrımlarında kendi dillerini arayan birer canlıya dönüşmüştür Koçulu’nun usunun derinliklerinde. Bu derinlikten yansıyan her leke izleyiciyi kendi dünyasında bir yolculuğa çıkarır. Hayallerin ötesine, düşüncelerin denizine bir başka gözden kendi gözüyle bakmayı ve de “bulmayı” dener izleyici. “Bulmak” sürprizlere açıktır. “Bulmak” herkesin hayal ettiğiyle biçimlenir. Ve belki de en önemlisi bu resimlerde “bulmak” sanatçının atölye duvarları arasına gizlice sızmaktır. Hayal etmek ve düşünmek gerilimlerle, dinamizm ile ve de karanlığın ışığını keşfetmekle başlar her tuvalin yüzeyinde. Özetle:

“Sana bir bilmecem var!” der gibi baktı yapıt.
Ve “yaklaş” diyerek dile getirdi isteğini.
Yerimizden kalkıp yanına doğru gittik.
Gitmekle kalmayın, yavaşça öne doğru eğilin.
Açtığı iç mekânında kaybolmak isteyin.
Her yapıtın kendi içinde saklı bir bilinme isteği vardır. Tıpkı bir bilmece gibi…
Soruyu sorar; yanıtını ister.
Bazen de her yanıtın içinden çıkan yeni bir sorunun en baştakini silip, yok etme gücü vardır. Bu bir tehlike anı mı? İşte bir soru! Yanıtı nerede saklı? İşte, yeni bir soru! Hızla bir yenisi belirip, aynı hızla silinip kaybolmakta; bazen de izleyenin yanıt hakkını elinden alıp kendi içindeki kuytulara savurmakta…
Aslında sorular birbirine eklendikçe yapıtın içindeki “kendi” giderek saydamlaşmakta… Yapıtın başında durup sorulan her bir sorunun belki de hiçbir yanıtı yoktur.
Duvara yazılan her yazının anlamı çözülebilmiş midir ki yapıt dile gelsin kolayca?
Dünyaya kendinden bakan bir gözün ürettiği aforizmalar yukarıdaki cümle demetleri…
Gelin çıkın işin içinden çıkabilirseniz!
Hülya Koçulu’nun resmiyle diyaloga girmek, hepimiz için “yanıtın sorusu”nun arandığı iyi bir deneyim olacak.”

Karaca Sanat Galerisi’nde Hülya Koçulu’nun “ANAMORPH/YENİDEN BİÇİMLENİŞ” Adlı sergisi yeni dönem resimleri ile izleyicilere sunuluyor. 03 Kasım akşamı sanatçının da katılacağı bir açılış ile açılacak olan sergi 30 Kasım’a dek devam ediyor.

DİLEK ŞENER KARAAZİZ
Basın bülteni-2008

03 November – 30 November 2008

Karaca Art Gallery continues its exhibitions in the art season of 2008-2009 with the painting exhibition of Hülya Koçulu titled “That’s the way it is” Koçulu entered Bilkent University Fine Arts Faculty Painting Department in 1986. She graduated in 1991 as the first ranking student of the Painting Department. She worked as an art consultant in 1993 upon taking institutional courses from Post Graduate in 1992. Having established her own workshop in 1996, she started to give art education. She was among the founders of UPSD Ankara branch in 1998 and she took charge in the administrative board. she has been training young artist candidates and continuing her own studies in her own workshop since 2005. The exhibition of the artist titled “Amorph/s” was opened both in Ankara and in Istanbul Painting, Sculpture Museums” in 2002, she opened an exhibition with the concept of “getting/through” in Ankara-Eylül Art Gallery, the works of the workshop between 1993 and 2007 include “Fake-Wood” placement, “Bubinga” sculpture, “Tumulus” video-art, “Circul Midas” placement, “Reflection/s, stain/s” video-art, “Inscription/s”, while the year 2008 brought about the artist event titled “concrete presence”.

The organizations of Koçulu can be listed as follows, choice of galleries within the scope of the events of “San-Art” in 1992, a project of approach on behalf of Bosnia-Herzegovina in 1993, the project of “for the other” that was an event for Habitat II and Ankara Young Art 2 “Encounter-Intervention” in 1999. Hülya Koçulu won the Award of Success from two separate institutions in 1990: Marmara university “Biennial Edition” contest and 24th DYO Traditional Painting Contest.

In her exhibition to be available until November 30th in Karaca Art Gallery, the artist
questions life, universe, and existence in this context from a perspective opening up to nature in her paintings on which she tried the technique of pitch on the canvas, she presents a life from the nature that she has long observed with an understanding of conventional material to a conceptual subject. These paintings go beyond the idea of being a sole detail of nature. Each living and breathing being is an organism. Each has turned into a living thing searching for their own languages within the folds of the abstract tongue, ln the depths of the mind of Koçulu. Each stain reflecting from this depth takes the viewer to a journey in his/her own world. The viewer tries ta took at and “find” the realms beyond the dreams and sea of ideas from another eye through his/her own eye. ‘Finding” is full of surprises. “Finding” is shaped by what is dreamt by everyone. And most importantly, “finding” in these paintings is to secretly infiltrate into the walls of the artist’s workshop. Dreaming and thinking starts on the surface of each canvas upon tensions, dynamism and also exploring the light of darkness. In short:

“The work looked as if saying “I have a riddle for you!”
And uttered its request saying “come closer”,
We stood up and went up to it.
Not only you go up, but also do lean forward.
Do desıre to get last in the inner space opened by it.
Each work possesses the desire to be known within” Just like a riddle… ”
It asks; and requests an answer.
Sometimes, a new question emerging out of each answer has the power to erase and destroy the uppermost. Is this a moment of danger? Here comes a question! Where the answer can be found? Here is another question! Immediately a new one emerges and disappears at the same pace; and sometimes it deprives the viewer of his/her right to answer and throws it into the depths of its own wells…
Indeed, as the questions add up to each other, the “self’ within the work gets more
Transparent… Maybe, each question raised against the work doesn’t have any answer.Has the meaning of each writing on the wall been solved so that the work can find its tongue?
Aphorisms produced by an eye looking at the world from itself, bunches of sentences
above…
Get out of this mess if you can!
Entering into a dialogue with the painting of Hülya Koçulu will be an invaluable experience in which the “question of the answer” is sought for all of us.”

The exhibition of Hülya Koçulu titled “That’s the way it is” is presented to viewers with new period paintings in Karaca Art Gallery. The exhibition to be opened on 3rd November with the participation of the artist will be open until 30th November.
DİLEK ŞENER KARAAZİZ
Art Critic