kaya-o%cc%88azsezgin

Hülya Koçulu'nun Mask Enstolasyonları

İki türlü işlevi vardır maskın: Çehrenin bire bir alınmış kopyası olarak mask, ait olduğu kimliğin sanal bir taşıyıcısıdır. Genellikle karnaval ve eğlencelerde, kimi dans partilerinde yüze geçirilen ve ilk işlevin aksine, kimliği gizlemeyi amaçlayan mask ise, herhangi bir aidiyet işareti taşımaz...
dilek-karaaziz-sener

Anamorflar Üzerine

“Sana bir bilmecem var!” der gibi baktı yapıt. Ve yaklaş diyerek dile getirdi istediğini. Yerimden kalkıp yanına doğru gittim. Gitmekle kalmayıp yavaşça öne doğru eğildim. Bana açtığı iç mekanında kaybolmak istedim.
sefik-kahramankaptan

Hülya Koçulu’ya

Biçimi boşver, yeter ki ruhun “amorf” olmasın!... Şefik Kahramankaptan Başlığa bakıp da hemen “Durup dururken bu amorf sorunu da nereden çıktı?” diye düşünmeyin.
kiymet-giray

Amorflar/Biçimsizler

‘Biçim’le ‘biçimsiz’lik arasında ince çizginin kesin noktasında yer alır amorf. Biçimden yola çıkılarak ulaşılan biçimsizliği işaretler. Bir başka söyleyişle, sanatsal üretimde, biçimin erişkinliği, yorumun deformasyonuyla örtüşerek elde edilir amorf formlar. Bu eylemin özünde saklı olan biçimin mükemmelliğidir aslında. Bozulan, biçimsizleşen form, kesintisiz karşılaştırmalarla, durmaksızın biçimin mükemmelliğine göndermeler yapar. Ayrıntıdan bütüne ulaşan bütün aşamalarda ortaya çıkan biçimsizlikler biçimin doğrularını vurgulayan imgelemleri çağrıştırırlar.
trt-haber-hulya-koculu2

Deyişler

“Sonuçtan öte, yaşanılan süreç önemli... Yüzler; sürecin anlık yansımaları, yaşamın bir "an"ı.” Muammer Bozkurt
trt-haber-hulya-koculu2

Amorflar Basın Bülteni

Amorf/lar, Devlet Resim Heykel Müzesi’nde 17 Mart’ta açılıyor. Birebir diyalog kurulan yetişkinlerin, yüzlerinden kendileri tarafından alınmış masklardan oluşturulan bir düzenleme/enstalasyon olan bu sergide, Hülya Koçulu, kendinden yola çıkarak, tanıdık yüzlerle dışarıya açılan yeni anlatımlar oluşturmak çabasındadır.