Kültürel ve sanatsal bir miras olarak geçmişe sahip çıkan ve şimdiki zamanın etkileşimleri  ile geleceğe yön verecek çeşitlilik içerisinde bazen bir rengin tonları, bazende zıt renklerin bütünlüğü ile sunulan sergi; Toplum ve düzenin alışıla gelmiş öğretisi sonucu çeşitli roller üstlenen KADININ toplumdaki ” woman ” misyonu…

Cultural and artistic heritage of the past and with the shades in a variety of colors sometimes present to give direction to the future with interactions, sometimes in contrasting colors offered by the integrity of the exhibition; Society and the layout of the usual teachings have come to take on various roles as a result of the community WOMAN ” woman ” misson…

HÜLYA KOÇULU