Eylül Sanat Galerisinde 29.Mart.2002’de açılıyor. Hülya Koçulu,Tuval üzerine yağlıboya 1991’de “KAPILAR” ve “ENGELLER” çalışmalarıyla başlayan sanatçı uzun süreden beri tuvalden uzaklaşmayı yeniden sıyrıl/mak’la gündeme getiriyor. Tuvallerinde,dikey,yatay,daire veya diagonal olarak yerleştirilen beyaz alanları,tahta kalasların koyu,sert,kaba,igneleyici niteliklerini vurgulamak amacı ile kullanıyor.Koyu alanların static ve ifadesiz görünümlerine bir dinamizim ve gerilim kazandırıyor,kalasların sert nitelikleri bu beyaz alanlarla ilişkiye girince daha belirginleşiyor.Artık burada duygusal ve psikolojik içerik aşılıyor, kalasların işlevsel nitelikleri ortadan kalkıyor ve böylece koyu alanlar doku ve renk oyunlarının sergilendiği bir ortam haline dönüşüyor… Renk, doku ve mekan ortak bir dil oluşturması anlamında “s ı y r ıl / mak “.